Hỗ trợ Camera HD PROTECH

  • Hướng dẫn sử dụng thẻ bảo hành điện tử Camera HDPROTECH

    01/07/2017 Biên tập
    Video hướng dẫn kiểm tra hàng chính hãng và thời gian bảo hành của sản phẩm camera HDPROTECH S8. Trong tất cả các nhà phân phối camera trên thị trường, chỉ chúng tôi có chế độ bảo hành qua thẻ điện tử chuyên nghiệp, thể hiện trách nhiệm cao với tất cả các sản phẩm do chúng tôi phân... [...]
  • Hỗ trợ cài đặt và sử dụng cho Camera HDPROTECHvn

    25/06/2017 Biên tập
    Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm cho camera HDPROTECH. Hướng dẫn sử dụng các chức năng hiện đại trên dòng camera chủ lực cho HDPROTECHvn sản xuất và phân phối. Các tiện ích an ninh tối ưu từ dòng camera này sẽ đem đến sự an toàn tối đa cho gia đình hay cơ quan của... [...]