Hỗ trợ Camera VstarCam

  • Download các phần mềm cho Vstarcam

    25/06/2017 Biên tập
    Một vài dòng điện thoại android  đời thấp không tải dc phần mềm vì CHplay không hỗ trợ... [...]
  • Cài vstarcam trên laptop

    25/06/2017 Biên tập
    Trước khi tiến hành kết nối Camera, các bạn cần gắn dây mạng từ bộ phát wifi vào Camera sau đó cắm điện. Đợi Camera khởi động xong thì tiến hành kết nối (Camera khởi động xong là khi Camera tự động quay ngang rồi quay dọc và dừng... [...]